Nyinflyttad

Nyinflyttad

Välkommen till Valås Park Samfällighetsförening  


Information till nya medlemmar


Vi hälsar er hjärtligt välkommen till Valås Park och hoppas att ni ska trivas. I och med att ni har köpt ett hus i området erhåller ni automatiskt medlemskap i Valås Park Samfällighetsförening. Nedan följer lite information från A till Ö.
ANSVAR

Det åligger samtliga medlemmar i föreningen att hjälpa till med föreningens skötsel/drift.BOPÄRM

Till varje hus hör en bopärm med information om leverantörer, ritningar m.m. Notera att Hermenius inte längre är serviceombud för IVT. Nytt serviceombud är Holmgrens, telefonnummer: 031-340 03 00.FART

Hastighet på max 15 km/h är viktigt att hålla pga att det finns många barn i området och många ställen med skymd sikt. Notera att fordon har väjningsplikt mot gående/lekande och att parkering endast får ske på anordnade parkeringsplatser.


FÖNSTERPUTS

Fönsterputs utförs på vår och höst av Sölve Andersson Fönsterputs HB mot en kostnad. Om man INTE vill ha fönsterputs så kontakta företaget innan putsning. Anslag inför fönsterputsningen sätts upp på sophusen cirka en vecka innan.


Sölve Andersson Fönsterputs HB - 0708-87 23 03FÖRENINGSSTÄMMA

Enligt föreningens stadgar hålls årsstämma före maj månads utgång på plats och tid som styrelsen bestämmer och meddelar i god tid. Motioner till stämman ska vara styrelsen tillhanda senast februari.


FÖRSÄLJNING

Då ni säljer ert hus måste styrelsen omgående meddelas så vi kan hålla medlemsförteckningen uppdaterad. Det åligger styrelsen enl samfällighetslagen. En flyttblankett skall sitta i huspärmen och fyllas i vid flytt. En ny blankett ges till den nya ägaren efter inflyttning.GRÄSKLIPPNING (rensning av rabatter)

Gräs och rabatter runt våra lekplatser klipps av oss själva (se anslag i sophus al.t utdelat i brevlåda).LEKPLATSER

Områdets fyra lekplatser sköts och underhålls av föreningen.OMRÅDEN

Område 1 = hus 30-68

Område 2 = hus 35-65

Område 3 = hus 5-25 & hus 6-20.PARKERINGSPLATSER

I Valås Park finns gästparkeringsplatser. De är avsedda för våra gäster och inte för våra egna andra- och/eller tredjebilar!SAMFÄLLIGHETSAVGIFT

Utdebiteras årsvis förskott i april. Avgiften fastställs vid ordinarie föreningsstämma. Avgiften är 8000 kr/hus (inkl kabel-TV).SNÖRÖJNING

Föreningen tillhandahåller plogning av gemensamma bilvägar inom området.


SOPHANTERING

Inom området finns två sophus. Använd det som är närmast. Den vänstra delen av huset innehåller kärl för hushållssopor, glas samt matavfall. Använd de bruna påsarna som finns i soprummet. Den högra delen av huset innehåller kärl för sortering av tidningar, metall, plast, kartong och batterier.


Locken på kärlen måste gå att stänga annars kommer inte sopkärlen att tömmas. Är det fullt så skall ni lämna på ÅVC i Lindome centrum. Därför är det allas vårt ansvar att packa väl och platta till!STYRELSE

Föreningens styrelse väljs på ordinarie föreningsstämma. Är du intresserad av att arbeta i styrelsen är du välkommen att kontakta någon av oss i styrelsen.STÄDDAGAR

Varje år har vi två gemensamma städdagar. De infallar alltid vecka 17 (april) och vecka 42 (oktober). Styrelsen informerar om datum i god tid.SYNPUNKTER

Har ni synpunkter på eller idéer om styrelsens arbete och/eller föreningens drift är du välkommen att kontakta den styrelsemedlem som bor närmast er alt ordförande. Eller genom att använda formuläret här. TRÄDFÄLLNING

Trädfällning på samfällighetens mark är samfällighetens eget ansvar och kräver inte tillstånd från kommunen. Önskar du fälla ett träd så kontakta styrelsen. Träden avverkas till egen kostnad och på eget ansvar.TV

Det är Seths Antenn och Teleteknik som levererar tv-signalen till vårt område. Både analogt och digitalt.

 

Det finns ca 16-18 kanaler som är sökbara analogt och 100+ om man söker digitalt och har abonnemang hos Bredbandsbolaget. För att söka digitalt behöver TV eller box vara av typen DVB-C .


De fria kanalerna som kan sökas utan abonnemang är SVT1, SVT2, SVT24, Kunskapskanalen, Barnkanalen samt TV4. Övriga kanaler via Bredbandsbolaget eller egen lösning med parabol, ip-tv, Boxer etc.


SVT 1 och TV4 finns på två frekvenser när man söker. 

E4 66,25MHz och E2 48,25MHz är frekvenserna som hittas först vid sökning. Använd inte dessa!


E6 182,25MHz och E7 189,25MHz ger bättre signal för dessa kanaler.ÅTERVINNINGSSTATION

Frigolit, skrymmande avfall liknande IKEA-kartonger, julgranar och annat som inte hör hemma i sophuset slänger du enkelt på återvinningsstationen i Lindome centrum. Öppettider för ÅV-stationen hittar du här (extern länk).


Varje hus får årligen 12 fria besök på sitt ÅVC-kort. Kortet ärvs vid ägarbyte. Förlorat ÅVC-kort debiteras med 100:-. har du tappat bort ditt ÅVC-kort. Kontakta styrelsen, till exempel genom att använda formuläret här. 


ÖVRIGT

Saknar du någon information, hör gärna av dig till någon i styrelsen, till exempel genom att använda formuläret här. Med vänlig hälsning

Styrelsen för Valås Park Samfällighetsförening